Image
Top
Menu

Základní ustanovení

Soutěž začíná 1. dnem LICHÉHO měsíce vyhlášením tématu na stránkách klubu. ( leden, březen, květen, červenec, září, listopad ) Téma určuje vítěz předcházejícího kola. Účastníci – členové KPF Tišnov. Soutěž je dobrovolná a do vyhodnocení výsledků anonymní. Počet zaslaných fotografií max. 3 na dané téma a foto se zasílá na email – milanfer@seznam.cz . Fotografie budou publikovány na stránkách v galerii a  budou pojmenovány jejich názvem a náhodným pořadovým číslem 1, 2, atd. . Hodnocení provádí členové KPF Tišnov elektronicky známkou 0 – 10. Například: foto č. 1-5, 2-0 . První číslice značí pořadové číslo fotografie, druhé číslo udělenou známku. Hodnocení napsat do Excelové tabulky…..
Ukončení soutěže je k posledním dni lichého měsíce.
———————————————————————————————————–
1. týden SUDÉHO měsíce budou fotky vystaveny na klubovém webu
2. – 3. týden členové hodnotí
4. týden vyhlášení výsledků a vítěz určuje nové téma