Image
Top
Menu

O nás

  • Náš klub je registrován jako občanské sdružení. Zahrnuje na dvě desítky členů včetně jedné ženy a proměnlivý počet přátel naší společné záliby.
  • Společné setkávání probíhá jedenkrát za čtrnáct dní v Restauraci na Rychtě. Hlavní náplní schůzek jsou organizační záležitosti týkající se především soutěží a výstav, na které navazují diskuze nad projekcemi členských fotografií.
  • V galerii Diana pořádá klub každoročně klubovou fotovýstavu. Jednotlivým členům se pro výstavní účely nabízí prostory Galerie na schodech.
  • Dlouholetou tradici má účast klubu v celorepublikových soutěžích: Ratibořický mapový okruh a Moravskoslezský mapový okruh.
  • Tradiční únorovou akcí se stal divácky hojně navštěvovaný Večer s   fotografií pořádaný v kině Svratka
  • Novým motivačním prvkem pro tvůrčí aktivitu je probíhající interní klubová soutěž.
    K oblíbeným klubovým akcím patří jarní a podzimní fotovíkendy pořádané na Moravci i v jiných atraktivních lokalitách.
  • Život klubu obohacují každoroční povánoční „Výšlapy“ za zimními fotografickými motivy, stejně jako červnová závěrečná ohníčková setkání před časem dovolených.