Image
Top
Menu

O nás

  • Náš klub je registrován jako zájmový spolek. Zahrnuje na dvě desítky členů včetně dvou žen a proměnlivý počet přátel naší společné záliby.
  • Společné setkávání probíhá jedenkrát za čtrnáct dní v Podhorácké restauraci. Hlavní náplní schůzek jsou organizační záležitosti týkající se především soutěží a výstav, na které navazují diskuze nad projekcemi členských fotografií.
  • V galerii Na schodech pořádá klub každoročně klubovou fotovýstavu. Prostoty této galerie jsou k dispozici k autorským výstavám členů fotoklubu.
  • Dlouholetou tradici má účast klubu v celorepublikových soutěžích: Ratibořický mapový okruh a nově také v Internetovém a Tatranském mapovém okruhu.
  • Tradiční únorovou akcí se stal divácky hojně navštěvovaný Večer s fotografií pořádaný v kině Svratka
  • Novým motivačním prvkem pro tvůrčí aktivitu je průběžná interní klubová soutěž.
  • K oblíbeným klubovým akcím patří jarní a podzimní fotovíkendy pořádané na Moravci i v jiných atraktivních lokalitách.
  • Výstavní činnost se rozšířila o pravidelnou prosincovou expozici v Kulturním centru Předklášteří
  • K zvýšení propagace svojí činnosti využívá klub také prostory foyer kina Svratka
  • Život klubu obohacují každoroční povánoční „Výšlapy“ za zimními fotografickými motivy, stejně jako červnová závěrečná ohníčková setkání před časem dovolených.