Image
Top
Menu

Historie fotografie v Tišnově

Zmapovat historii vývoje fotografie a činnost fotografů v Tišnově je dnes již velmi obtížný úkol. Nevíme, kdo byl prvním fotografem v Tišnově. První konkrétní jména se uvádějí až na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Jsou to učitelé Rostislav Krkoška, Josef Teplý, Norbert Pokorný a Ignác Pokorný. Ze zástupců mladší generace to byli MUDr. František Bílý a František Wágner, z nichž posledně jmenovaný zanechal po sobě asi nejucelenější soubor fotografií Tišnova a okolí za poměrně dlouhé období.

Po roce 1927 několik nadšenců a zájemců o fotografování zakládá „Stolovou společnost fotografů amatérů“, jejímž členem byl i nejvýznamnější tišnovský fotograf František Wágner.

Po druhé světové válce byla v roce 1946 z podnětu MUDr. Bílého vytvořena fotosekce, jejímiž členy byli amatéři z Tišnova a okolních obcí.

Roku 1958 byl v Tišnově založen „Okresní poradní sbor pro amatérskou fotografii“. Tišnovské středisko mělo dvacet členů a výbor tvořili D. Tikovský, M. Ondráček, A. Šikula, J. Permedla a F. Zeman. Poradní sbor pro jednotlivé obory fotografie pracoval ve složení: MUDr. F. Bílý, D. Tikovský, F. Wágner, R. Černý, F. Zeman, M. Jeřábek, J. Humpolec a K. Strommer. Společnost pořádala přednášky, odborné kurzy, večery s promítáním diapozitivů a výstavy. Po zrušení tišnovského okresu v roce 1960 a nezájmu úřadů činnost střediska postupně upadala.

Nová iniciativa vznikla zásluhou tišnovského hasičského sboru a fotografa Milana Loskota. V roce 1973 byl založen fotokroužek, který po roce přechází jako fotoklub pod „Sdružený klub pracujících v Tišnově“. Zakládajícími členy byli: Milan Loskot, Josef Buček, Zdeněk Juránek, Miroslav Makovský, Josef Ptáček, Pavel Smékal a Adolf Žilík. V dalších letech se přidali Martin Alexa, Pavel Bortlík, Petr Doležal, Milan Ferov, Jaroslav Klein, Josef Maruška, Zdeněk Ptáček, Lubomír Střeštík, František Suchý, Miloš Uhlíř a Miroslav Zavadil. Předsedou se stal Josef Buček, práci s mládeží se věnoval Zdeněk Juránek.

Fotoklub se na veřejnosti prezentoval výstavami, z nichž k nejúspěšnějším patřila fotosoutěž Tišnov a Tišnováci“ a celostátní fotosoutěž „Krajina a krajinný detail“.

Zajímavá byla i fundovanost tohoto kolektivu. Fotografové Josef Buček, Adolf Žilík, Zdeněk Ptáček, Josef Ptáček a Lubomír Střeštík absolvovali „Institut výtvarné fotografie při SČF v Olomouci. Studium na „Pražské fotografické škole“ a „Institut tvůrčí fotografie na Přírodovědecko – filozofické fakultě v Opavě“ absolvoval Miroslav Zavadil. Josef Buček, Josef Ptáček a Zdeněk Ptáček dokončili v roce 1986 tříleté studium pro lektory a porotce amatérské fotografie při Ústavu pro kulturně vzdělávací činnost v Praze. Tento zájem o fotografii se projevil řadou úspěchů jak v oblastních, tak v celostátních soutěžích, otištěném v časopise Československá fotografie č.10/1982 a v roce 1986 čestným uznáním odboru kultury vedoucímu tohoto kolektivu Josefu Bučkovi, za záslužnou činnost v oblasti kultury. Ve funkci předsedy působil Josef Buček až do roku 1989.

Po těchto fotograficky plodných letech nastalo období delší nečinnosti klubu, ovlivněné revolučními změnami ve společnosti.

Novodobá historie fotoklubu, se začala psát na setkání přátel fotografie, které inicioval ing. Miroslav Pálka 29. dubna 2004 v přednáškovém sále penzionu „Červený Mlýn“. Tehdy vznikl Klub přátel fotografie Tišnov“, jehož členové byli Josef Buček, Miloš Buček, Pavel Bortlík, Milan Ferov, Václav Kappel, Antonín Nahodil, Oldřich Výleta, Zdena Dohnálková, Rudolf Staněk, Pavel Bednář, Miroslav Pálka.

Postupně se složení členů klubu měnilo do současné podoby: Miloš Buček, Dagmar Bučková, Milan Ferov, Josef Maruška, Antonín Nahodil, Oldřich Výleta, Milan Sítora, Vilém Klouba, Reinhold F. Auer, Miroslav Pálka, Vladimír Adamec, Dominik Drábek, Josef Martinek, Jaroslav Šubert, Lucie Kaldová a Jakub Greguš

Klub přátel fotografie Tišnov se po zrušení Galerie Diana prezentuje každoročně výstavami fotografií v galerii Na schodech a na Obecním úřadě Předklášteří.

Klub je pravidelným účastníkem „Ratibořického mapového okruhu“ a členové pořádají výstavy nejenom v Tišnově, ale i v jeho okolí. Organizují také, již poněkolikáté, veřejné promítání své tvorby v kině Svratka. 

(MZ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Valná hromada KPFT z.s. schválila 28. dubna 2022 udělení Čestného členství pro svého člena Josefa Bučka.

Jedná se o formu ocenění za čtyřicetiletou, obětavou a úspěšnou práci ve prospěch rozvoje fotografických aktivit a podpory veřejného, kulturního a společenského života v Tišnově.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….