Image
Top
Menu

Klub přátel fotografie Tišnov

Společná ořez

Zmapovat historii fotografie v Tišnově od jejího vzniku je dnes úkol již velni obtížný. Víme jen, že nejznámějšími osobnostmi v jejich počátcích byli v Tišnově Fr. Wágner, Fr. Bílý a S. Sláma. V poválečné době organizovali zájemce o fotografování A. Pokorný, D. Tikovský a M. Loskot. Z popudu posledně jmenovaného a pod patronací tišnovského požárního sboru byl v r. 1973 založen fotokroužek, který po roce přechází jako fotoklub pod Sdružený závobní klub pracujích v Tišnově.

Zakládajícími členy byli Milan Loskot, Josef Buček, Zdeněk Juránek, Miroslav Makovský, Josef Ptáček, Pavel Smékal a Adolf Žilík. V dalších letech  se přidali Pavel Bortlík, Milan Ferov, Martin Alexa, Petr Doležal, Josef Maruška, Zdeněk Ptáček, Lubomír Střeštík, František Suchý M. Uhlíř a Miroslav Zavadil. Předsedou fotoklubu se stal Josef Buček, práci s mládeží se věnoval Zdeněk Juránek. Současně se založením fotoklubu byl vyhlášen i 1. ročník soutěžní fotovýstavy Tišnov a tišnováci, která měla u veřejnosti velký ohlas. Kdesátému výročí založení fotoklubu byla tato soutěž vyhlášena jako celostátní, pod názvem Krajina a krajinný detail, kterou obeslalo 174 autoů z celé republiky a kterou porotcovali vyhlášené osobnosti fotografie u nás jako Vilém Reichman, Miloš Budík, Václav Zykmund apod.

Zajímavá byla i fundovanost tohoto kolektivu. Fotografové Josef Buček, Adolf Žilík,  Zdeněk Ptáček, Josef Ptáček a Lubmír Střeštík absolvovali Institut výtvarné fotografie při SČF v Olomouci,který byl v té době považován za vyšší, byť neoficiání, fotografické vzdělání. Studium na „Pražské fotografické škole“ a „Institut tvůrčí fotografie“ na Přírodovědecko-filozofické fakultě v Opavě absolvoval Miroslav Zavadil. Fotografové Josef Buček, Josef Ptáček a Zdeněk Ptáček dokončili 1986 tříleté studium pro lektory a porotce amatérské fotgrafie při Ústavu pro kulturně vzdělávací činnot v Praze. Tato fundovanost se projevila řadou i úspěchů jak v oblastních, tak i  v celostátních soutěžích. Namátkou jmenujme jen ty nejhlavnější:

Josef Ptáček   -hlavní cena v celostátní soutěži Štít Viléma Heckela

Josef Buček   -hlavní cena v celostátní soutěži amatérské fotografie v r.1984

Adolf Žilík    -3. cena v celostátní soutěži Poezie ve fotografii v Písku

Milan Ferov  -3. cena v soutěži Podoby člověka v Blansku

Pavel Smékal-3. cena v soutěži Podoby člověka v Blansku

Miroslav Zavadil -2. cena v celostátní soutěži „Praha fotografická“ v r. 2002

V celostátní soutěži barevných diapozitivů KOLODIUM nenašel tišnovský fotoklub několik let po sobě přemožitele a vítězil jak v kategorii  kolektivů tak i jednotlivců. Dlouholetá úspěšná činnost byla oceněna i v článku Petra Klimpla „ Tišnov desetiletý“ otštěném v časopise Československá fotografie č. 10/1982 a čestným uznáním odboru kultury předsedovi Josefu Bučkovi, který působil ve funkci až do roku 1989. Po těchto plodných létech nastalo delší období nečinnosti způsobené revolučními změnami ve společnosti.

Novodobá historie fotoklubu se začala psát na setkání přátel fotografie, které inicioval ing. Miroslav Pálka 29. dubna 2004 v přednáškovém sále penzionu Červený mlýn. Tehdy vznikl „Klub přátel fotografie Tišnov“. Postupem času se složení členů fotoklubu měnilo. Aktuální členskou základnu nyní tvoří: Vladimír Adamec, Michal Beneš, Josef Buček Miloš Buček, Dagmar Bučková, Pavel Bortlík,Dominik Drábek, Milan Ferov, Josef Martinek, Josef Maruška, Vilém Klouba, Bohumil Kabeš, Antonín Nahodil, Radek Novotný, Miroslav Pálka, Reinhold F. Auer, Milan Sitora, Jaromír Škára, Oldřich Výleta a Miroslav Zavadil.

Předsedou byl zvolen Milan Ferov. Od roku 2011 byl fotoklub zaregistrován jako „občanské sdružení“ u Ministestva vnitra. V současnosti je předsedou klubu Milan Sítora.

Klub přátel fotografie Tišnov se v současné době prezentuje již tradičními každoročními výstavami fotografií v Galerii Diana, je pravidelným účastníkem „ Ratibořického mapového okruhu“, pořádá pravidelná jarní a podzimní setkání fotografů, které organizuje Oldřich Výleta a  pořádají také, již poněkolikáté, veřejné promítání své tvorby v kině Svratka.