Image
Top
Menu

Klub přátel fotografie Tišnov

Společná ořez

Vystopovat historii fotografie v Tišnově od jejího vzniku je dnes úkol již velmi obtížný. Víme jen, že nejznámějšími osobnostmi fotografie v jejich počátcích byli v Tišnově Fr. Wágner,
Dr. Fr. Bílý a S. Sláma. V poválečné době organizovali zájemce o fotografování fotografové
A. Pokorný, D. Tikovský a M. Loskot. Z popudu posledně jmenovaného vzniká v roce 1973 fotokroužek pod patronací tišnovského požárního sboru. Rok na to již přechází jako Fotoklub pod Sdružený klub pracujících v Tišnově. Předsedou fotoklubu byl jmenován zřizovatelem Josef Buček, který v této funkci působil až do roku 1989, kdy v důsledku změn ve společnosti zájmová umělecká činnost postupně zanikala. Současně se založením fotoklubu byl vyhlášen i 1. ročník soutěžní fotovýstavy pod názvem Tišnov a Tišnováci, která měla u veřejnosti velký ohlas. K desátému výročí založení fotoklubu byla tato soutěž vyhlášena jako celostátní, pod názvem Krajina a krajinný detail, kterou obeslalo 174 autorů z celé republiky.

Dlouholetá a úspěšná činnost byla oceněna i otištěním článku a fotografií členů fotoklubu v časopise Československá fotografie pod názvem Tišnov desetiletý.

Zajímavá byla i fundovanost tohoto na pohled malého kolektivu. Fotografové Buček J., Žilík, Ptáček J., Ptáček Z., Střeštík absolvovali Institut výtvarné fotografie při SČF v Olomouci. Studium na Pražské fotografické škole u prof. Šmoka absolvoval M. Zavadil. Fotografové Buček J., Ptáček J.a Ptáček Z. dokončili v roce 1986 tříleté studium pro lektory a porotce amatérské fotografie při Ústavu pro kulturně vzdělávací činnost v Praze.

Novodobá historie fotoklubu se začala psát až s nástupem digitální fotografie na odborné prezentaci, kterou zorganizoval Miroslav Pálka v dubnu 2004 v přednáškovém sále restaurace Červený mlýn. Z tohoto setkání vlastně vznikl nynější Klub přátel fotografie Tišnov (KPFT), jehož členy byli: Bortlik P., Buček J., Buček M., Nahodil A., Výleta O., Dohnálková Z., Kappel V., Staněk R., Bednář P., Pálka M. a Ferov M.

Významným mezníkem v novodobé historii KPFT se stala k datu 9. 1. 2011 jeho registrace jako občanské sdružení „Klub přátel fotografie Tišnov o.s.“ Ustavující valná hromada se konala dne 3. března 2011. Předsedou klubu byl zvolen Milan Ferov.

Složení fotoklubu se postupně obměňovalo. Jeho členskou základnu postupně doplnili: Maruška J., Nahodil A., Ošmerová M., Zavadil M., Kabeš B ., Jedlička M., Sítora M. a Janda V.

Po řadě výstav v restauraci „Pod Klucaninou“ uspořádal v roce 2005 KPFT výstavu Tišnovsko očima fotografů v nové galerii Diana. V roce 2008 se uskutečnila v této galerii další výstava Krajané z rumunského Banátu, které se zúčastnili i zástupci této české menšiny. Následovaly další výstavy:

 • 2009 Malhostovice, Libušina galerie
 • 2010 Moravec, Penzion u Výletů
 • 2010 Lomnice, Synagoga
 • 2010 Tišnov, Jamborova galerie
 • 2011 Boleradice
 • 2012 Tišnov, galerie Diana
 • 2012 Předklášteří OÚ
 • 2013 Pixelomanie – Tišnov, galerie Diana
 • 2014 Pixelomanie – Tišnov
 • 2015 Pixelomanie – Tišnov, galerie Diana
 • 2016 Pixelomanie – Tišnov, galerie Diana

Vedle výstavní činnosti se KPFT zúčastnil řady fotografických soutěží: Fotofestival Moravská Třebová, , Bystřické zrcadlení, Lomnický objektiv a pod.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat Ratibořickému mapovému okruhu (dále jen „RMO“).  RMO  je soutěž klubů fotografů a jednotlivců, zaměřená na vzájemné poznávání fotografické tvorby. Autoři jsou ve dvou rolích, soutěžících i hodnotitelů, s cílem, objektivně hodnotit předkládané fotografie. V této soutěži se Klub pravidelně umísťuje v horní části tabulky, jen namátkou:

2014/2015 celkové 5. místo z 19. fotoklubů

2015/2016 celkové 8. místo z 20. fotoklubů,

Aktuální členskou základnu tvoří: Adamec, Beneš, Buček J., Buček M., Bučková, Bortlík, Ferov, Kabeš, Maruška, Nahodil, Sítora,  Smékal P., Výleta, Zavadil, Novotný, Drábek, Škára, Pálka a Auer      s podporou a přízní dalších přátel fotografie z Tišnova a blízkého okolí.

Společná - tablo